شنبه, 25 آذر, 1396
SATURDAY, December 16, 2017

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
یک شنبه 19 آذر - بازدید مهندس عباسی از ساخت قالب های بتنی جایگاه تماشاگران استادیوم آزادی
دو شنبه 13 آذر - بررسی پروژه های فارس در دیدار معاون استاندار و مدیرکل ورزش استان با مدیرعامل شرکت توسعه
جمعه 10 آذر - دکتر سلطانی فر: تا پایان برنامه ششم توسعه 80 درصد پروژه های ورزشی به پایان می رسد
یک شنبه 05 آذر - در همایش بسیجیان وزارت ورزش و شرکت توسعه مطرح شد/ جایگاه بسیج در امور دنیوی و ثمره آن در امور اخروی
چهار شنبه 17 آبان - مراسم اربعین حسینی در دفتر مرکزی برگزار می شود
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved