پنج شنبه, 08 اسفند, 1398
THURSDAY, February 27, 2020


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 07 اسفند - آماده سازی سالن کشتی مجموعه ورزشی شهید شیرودی بررسی شد
سه شنبه 06 اسفند - اصلاح تغییرات مورد نیاز بودجه های عمرانی سال ۹۸
دو شنبه 05 اسفند - خانه کشتی شماره یک مجموعه آزادی به نام شهید هادی نامگذاری شد
دو شنبه 05 اسفند - بررسی بهره برداری زمین و رنج گلف مجموعه انقلاب
جمعه 02 اسفند - استادیوم شش هزار نفری کرمانشاه از اولویت های سال 99 است
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved