یکشنبه, 29 دی, 1398
SUNDAY, January 19, 2020


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
پنج شنبه 26 دی - بررسی اماکن دو فدراسیون کشتی و بسکتبال در مجموعه ورزشی آزادی
چهار شنبه 25 دی - برگزاری دو مزایده سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموعه ورزشی شهید کشوری
سه شنبه 24 دی - دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان
سه شنبه 24 دی - مقام دوم تیم شرکت توسعه در مسابقات فوتسال وزارت ورزش و جوانان
شنبه 21 دی - بازدید مهندس کریمی و دکتر احمدی از سایت تیرو کمان مجموعه ورزشی آزادی
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved