دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019

مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
شنبه 27 بهمن - تلاش برای افتتاح ورزشگاه پنج هزارنفری نور در اوایل سال آینده
جمعه 26 بهمن - بازدید مهندس کریمی از ادامه نصف پوشش سقف ورزشگاه نقش جهان
چهار شنبه 17 بهمن - بازدید مهندس کریمی از گیت ها و نیمکت های ذخیره جدید ورزشگاه آزادی
چهار شنبه 17 بهمن - افتتاح 10 سالن ورزشی 6 هزارنفری در سال 98
چهار شنبه 17 بهمن - بازدید وزیر ورزش و جوانان از استادیوم ورزشی در حال ساخت شهرستان بناب
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved