سه شنبه, 19 آذر, 1398
TUESDAY, December 10, 2019


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
پنج شنبه 14 آذر - برگزاری کنگره بزرگداشت 92 هزار شهید بسیجی در سالن 12 هزار نفری آزادی
چهار شنبه 13 آذر - رضایت ملی پوشان از خدمات ستاد پزشکی مجموعه ورزشی آزادی مایه مباهات است
سه شنبه 12 آذر - بررسی معماری و بهسازی سازه ی استادیوم تختی تهران
دو شنبه 11 آذر - انقلاب زیرساختی در ورزش ایران رخ داده است
یک شنبه 10 آذر - استادیوم ٢ هزار نفری نیک شهر ارزش اقتصادی بالای٢٠ میلیارد تومان دارد
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved