شنبه, 05 فروردین, 1396
SATURDAY, March 25, 2017


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مانژ اصلی مسابقات
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نقشه مجموعه
سایر اخبار
شنبه 21 اسفند - با تمام تنگناهای مالی، پروژه های ورزشی زیادی را به بهره برداری رساندیم
دو شنبه 16 اسفند - آماده سازی مجتمع تفریحی ورزشی امام رضا (ع) رامسر برای نوروز 96
دو شنبه 09 اسفند - سالن چندمنظوره ورزشی بهنمیر توسط وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد
دو شنبه 09 اسفند - سازه سقف سالن 6 هزارنفری ساری تا 4 ماه آینده تکمیل می شود
دو شنبه 09 اسفند - بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه کاله آمل
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved