جمعه, 06 اردیبهشت, 1398
FRIDAY, April 26, 2019


مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 04 اردیبهشت - بررسی وضعیت مجموعه ورزشی انقلاب
سه شنبه 03 اردیبهشت - بازدید مهندس کریمی از ساختمان اداری مجموعه ورزشی انقلاب و دیدار با کارکنان
دو شنبه 02 اردیبهشت - برگزاری جشن نیمه شعبان در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
سه شنبه 27 فروردین - از تشکیل هیات امنای مجموعه ورزشی انقلاب تا برگزاری یکپارچه و منسجم مناسبت های فرهنگی
دو شنبه 26 فروردین - سه مناقصه مجموعه های آزادی و انقلاب برگزار شد
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved