دوشنبه, 25 شهریور, 1398
MONDAY, September 16, 2019
مجموعه سوارکاری گنبد کاووس، بندر ترکمن و آق قلا ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
شامل 3 مجموعه گنبد کاووس به مساحت حدود 160 هکتار، آق قلا به مساحت حدود 60 هکتار و بندر ترکمن حدود 45 هکتار می باشد که هر سه در استان گلستان واقع گردیده و صرفاً جهت برگزاری مسابقات کورس سالیانه طبق تقویم ورزشی فدراسیون مورد استفاده بوده و بخشی از آنها نیز در اراضی کشاورزی است.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved