دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 28 آذر - بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان /تجدید
تاریخ ثبت: چهار شنبه 28 آذر 1397
موضوع: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان /تجدید
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/10/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/09/28 الی 1397/10/03
اطلاعات بیشتر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved