شنبه, 25 آذر, 1396
SATURDAY, December 16, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 22 آذر - بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان -تجدید
تاریخ ثبت: چهار شنبه 22 آذر 1396
موضوع: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان -تجدید
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/25 الی 1396/09/28
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 08 آذر - مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
تاریخ ثبت: چهار شنبه 08 آذر 1396
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/12 الی 1396/09/20
اطلاعات بیشتر
شنبه 04 آذر - بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان
تاریخ ثبت: شنبه 04 آذر 1396
موضوع: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/09/22
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/07 الی 1396/09/12
اطلاعات بیشتر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved