یکشنبه, 04 تیر, 1396
SUNDAY, June 25, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 24 خرداد - بهره‌برداری از مجموعه سواركاري فردوسي مشهد بهمراه ساير تاسيسات و امكانات جانبي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 24 خرداد 1396
موضوع: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري فردوسي مشهد بهمراه ساير تاسيسات و امكانات جانبي
محل اجرا: استان خراسان رضوی/ سوارکاری فردوسی مشهد
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/04/18
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/03/28 الی 1396/04/04
اطلاعات بیشتر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved