یکشنبه, 27 آبان, 1397
SUNDAY, November 18, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
سه شنبه 22 آبان - بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 آبان 1397
موضوع: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري خوراسگان اصفهان
محل اجرا: استان اصفهان- شهرستان اصفهان
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/08/26 الی 1397/09/03
اطلاعات بیشتر
سه شنبه 22 آبان - بهره‌برداری از مجموعه سواركاري نوروزآباد
تاریخ ثبت: سه شنبه 22 آبان 1397
موضوع: بهره‌برداری از مجموعه سواركاري نوروزآباد
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/17
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/08/26 الی 1397/09/03
اطلاعات بیشتر
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved