شنبه, 09 مهر, 1401
SATURDAY, October 1, 2022مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
زمین کورس و چوگان
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مسابقه کورس
مجموعه سوارکاری نوروزآباد
سایر اخبار
چهار شنبه 06 مهر - دیبائی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه شد
شنبه 02 مهر - هفته سوم مسابقات کورس پاییزه ۱۴۰۱ برگزار شد
جمعه 25 شهریور - هفته دوم رقابت های اسبدوانی آق قلابرگزار شد
چهار شنبه 23 شهریور - فعالیت های عمرانی در مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد
دو شنبه 21 شهریور - برگزاری مسابقات چوگان بانوان جام صفویه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved