دوشنبه, 30 اردیبهشت, 1398
MONDAY, May 20, 2019
یک شنبه 13 خرداد
تجدید بیعت کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با آرمان های امام خمینی(ره)
ظهر امروز کارکنان مجموعه های سوارکاری کشور با حضور در مرقد مطهر امام خمینی ره در کنار دیگر همکاران خود در شرکت توسعه با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved