سه شنبه, 08 اسفند, 1402
TUESDAY, February 27, 2024
چهار شنبه 29 خرداد
برگزاری هفتمین کارگاه آموزش اسب شناسی و آشنایی با ورزش سوارکاری
با حضور و ارائه کارشناس معاونت فنی فدراسیون سوارکاری؛


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved