شنبه, 05 آذر, 1401
SATURDAY, November 26, 2022
شنبه 26 شهریور
هفته هفتم کورس تهران در مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد
هفته هفتم کورس تهران در مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد

مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد تهران میزبان هفته هفتم کورس تهران بود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری؛ هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کشوری، فصل تابستان ۱۴۰۱ تهران روز جمعه  ۲۵ شهریور ماه از ساعت ۱۳ در مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد آغاز شد.

تعداد ۹۳ راس اسب از نژادهای عرب، دوخون و تروبرد در ۱۰ دور و در مسافت‌های۱۰۰۰و۱۴۰۰و۱۶۰۰ متر به رقابت پرداختند.

در این هفته مبلغ۴/۴۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جوایز نقدی درنظر گرفته شده به مالکین، مربیان و چابکسواران اسب‌های برتر اهداء خواهد شد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved