شنبه, 05 آذر, 1401
SATURDAY, November 26, 2022
شنبه 02 مهر
هفته قهرمانی رقابت های اسبدوانی کشوری برگزار شد
هفته قهرمانی رقابت های اسبدوانی کشوری برگزار شد


هفته هشتم رقابت های اسبدوانی در مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری؛ هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی کشوری در مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد، روز جمعه ۱ مهرماه ۱۴۰۱، راس ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه آغاز شد.
این مسابقات در ۱۱ دور ۱۶۰۰ متری برای دریافت جوایز۶،۵۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ریالی برگزار شد.
این رقابت ها با ۷۶ راس اسب با نژادهای تروبرد، دخون و عرب آغاز شد و در نهایت اسب های قهرمان شناخته شدند.
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved