شنبه, 05 آذر, 1401
SATURDAY, November 26, 2022
معرفی مدیران و مسئولین
محمد رضا ملاشریفی
معاون مجموعه های سوارکاری کشور
مهدی تاجداری
مسئول روابط عمومی
امید علی کرمی
مسوول حراست
رضا دوستی
سرپرست مجموعه های سوارکاری
شاهین دادگو
مدیر مجموعه سوارکاری نوروزآباد
مهدی اشتهاردیان
سرپرست مجموعه سوارکاری شهدا
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved