یکشنبه, 09 مهر, 1402
SUNDAY, October 1, 2023
معرفی مدیران و مسئولین
محمد رضا ملاشریفی
معاون مجموعه های سوارکاری کشور
امید علی کرمی
مسوول حراست
رضا دوستی
سرپرست مجموعه های سوارکاری
شاهین دادگو
رییس مجموعه سوارکاری نوروزآباد
محمد رضا شریفی نیا
سرپرست مجموعه سوارکاری شهدا
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved