شنبه, 05 آذر, 1401
SATURDAY, November 26, 2022
سه شنبه 22 شهریور
سفر سرپرست مجموعه های سوارکاری به سنندج و همدان
سفر سرپرست مجموعه های سوارکاری به سنندج و همدان

رضا دوستی از مجموعه های سوارکاری باغ ژاله و ورکانه دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، "رضا دوستی" سرپرست مجموعه های سوارکاری در ادامه بازدید های خود، امروز ۲۲ شهریور ماه از اراضی موسوم به سوارکاری باغ ژاله سنندج و مجموعه تاریخی و قدیمی سوارکاری ورکانه همدان دیدن کرد.

این بازدید ها به منظور بررسی و رسیدگی به وضعیت سند اراضی مجموعه های سوارکاری صورت گرفته است.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved