پنج شنبه, 09 آذر, 1402
THURSDAY, November 30, 2023
درباره ما
مجموعه های سوارکاری کشور

مدیریت مجموعه های سوارکاری در کیلومتر 7 جاده قدیم (فتح)، جنوب غرب شهر تهران و در مجموعه سوارکاری نوروزآباد مستقر می باشد.
اين مديريت با تعداد 18 مجموعه و حدود 609 هكتار مساحت با پراكندگي گسترده در سطح كشور جزء بزرگترين مجموعه داران اماكن ورزشي مي باشد.
تمامی مستحدثات مجـموعه های ســوارکاری کشور در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌باشد که با انحلال انجمن سلطنتی اسب ایران در سال 1359 اموال منقول و غیر منقول آن به اداره کل سوارکاری و پرورش اسب تحت نظر سازمان تربیت بدنی وقت منتقل گردید.
بعد از تأسیس و شروع بکار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، طبق بند 2 مصوبه شورای عالی اداری به شماره 2055/12/1 مورخ 15/2/77 کلیه اموال منقول و غیر منقول اداره کل سوارکاری و پرورش اسب به این شرکت منتقل گردید.
فاطمه محرابی مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1382-1383)
محمد جمشیدی مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1383-1384)
محمد مسکین نواز مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1384-1384)
حسین سپهری مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1384-1385)
مهدی صابری زفرقندی مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1385-1387)
آرش ناظمی مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1387-1388)
فاطمه محرابی مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1388-1393)
دکتر محمد اسد مسجدی مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1393-1396)
فرهاد نیکوخصال مدیر مجموعه های سوارکاری کشور در سالهای (1396-1398)
سهیل یوسف نیا مدیر مجموعه های سوارکاری در سالهای ( 1398-1401)
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved