سه شنبه, 03 بهمن, 1396
TUESDAY, January 23, 2018
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
هرس شاخ و برگ درختان در مجموعه سوارکاری نورزوآباد(روز اول)
نمایش جزئیات
1396/10/23
بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1396/10/20
بازدید میدانی دکتر مسجدی به همراه گودرزی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
نمایش جزئیات
1396/08/02
بازدید ارسنگ مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان از مجموعه چوگان شهدا
نمایش جزئیات
1396/07/23
بازدید شهرابی مدیر حراست شرکت توسعه از نوروزآباد.
نمایش جزئیات
1396/06/21
اجرای زیر سازی و پخش و کوب تراشه آسفالت در پارکینگ ورودی مجموعه نوروزآباد
نمایش جزئیات
1396/06/15
به مناسبت روز کارمند و هفته دولت در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری
نمایش جزئیات
1396/06/05
بازدید مهندس رباطی از مجموعه های سه گانه استان گلستان
نمایش جزئیات
1396/05/06
گزارش تصویری هفته دوم کورس نوروزآباد
نمایش جزئیات
1396/04/03
روز سوم مسابقات پرش با اسب csi رده گراند پری
نمایش جزئیات
1396/03/06
حضور معاونین وزارت ورزش و شرکت توسعه در مسابقات پرش با اسب csi باشگاه نوروزآباد
نمایش جزئیات
1396/03/06
اولین روز از مسابقات پرش با اسب csi
نمایش جزئیات
1396/03/03
صفحه 1 از 2 صفحه
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved