یک شنبه 04 اسفند رسیدگی و بررسی قرارداد بهره برداری از مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا  
   
 

در جلسه مشترکی توسط یوسف نیا و رضایی با رئیس فدراسیون چوگان صورت گرفت؛

جلسه مشترک رسیدگی و بررسی قرار داد بهره برداری از مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا ظهر امروز توسط سرپرست مجموعه های سوارکاری، مدیر امور قراردادهای شرکت توسعه و رئیس فدراسیون چوگان در دفتر مدیریت مجموعه چوگان شهدا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، ظهر امروز چهارم اسفندماه یوسف نیا سرپرست مجموعه های سوارکاری به همراه رضایی مدیر امور قرارداد های شرکت توسعه با حضور در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا جلسه مشترکی با نوزائی رئیس فدراسیون چوگان در دفتر مدیریت مجموعه شهدا برگزار نمودند.

از اهم موارد مطرح شده در این جلسه می توان به رسیدگی و بررسی قرارداد بهره برداری از مجموعه شهدا، مشکلات حقوقی و اداری پیش آمده و همچنین رسیدگی به موضوع دانشکده سوارکاری که در اختیار فدراسیون سوارکاری می باشد اشاره نمود.

در این جلسه ملاشریفی و فراهانی معاون و مسئول حراست مجموعه های سوارکاری، نکولعل آزاد مدیر مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا و شاهپوری رئیس هیات چوگان استان تهران نیز حضور داشتند.