شنبه, 27 مرداد, 1397
SATURDAY, August 18, 2018
شنبه 15 مهر
انتصاب گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور
انتصاب گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، طی حکمی از سوی شهرابی مدیر حراست شرکت توسعه، وهاب الدین گودرزی بعنوان سرپرست جدید حراست مجموعه های سوارکاری کشور منصوب گردید.
همچنین طی مراسمی در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری تکریم آقای فارسیان و معارفه آقای گودرزی با حضورت آقایان دکتر مسجدی مدیر مجموعه، شهرابی مدیر حراست شرکت و قدمی معاون پرسنلی حراست شرکت توسعه برگزار گردید.
در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای فارسیان در مدت حضور در این مسئولیت، آقای گودرزی به عنوان سرپرست جدید مجموعه های سوارکاری معرفی گردید.
لازم به ذکر است طی حکمی جدید از سوی آقای شهرابی، آقای محمد فارسیان به عنوان سرپرست جدید حفاظت فیزیکی شرکت توسعه و مجموعه ورزشی انقلاب منصوب گردید.
با آرزوی موفقیت برای هر دو بزرگوار در مسئولیت جدید.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved