پنج شنبه, 26 مهر, 1397
THURSDAY, October 18, 2018
یک شنبه 12 آذر
بازدید مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
بازدید مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، ظهر یکشنبه عباباف مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان به همراه صانعی معاون حفاظت پرسنلی و شهرابی مدیر حراست شرکت توسعه با حضور در مجموعه سوارکاری نوروزآباد جلسه ای را با دکتر مسجدی در دفتر حراست این مجموعه برگزار نمودند.
در این جلسه دکتر مسجدی گزارشی در خصوص مجموعه های تحت پوشش و همچنین عملکرد مدیریت مجموعه های سوارکاری در تعامل با فدراسیون های سوارکاری و چوگان و بهره برداران این مجموعه مطرح نمود.
در ادامه گودرزی توضیحاتی در خصوص حفظ و حراست از مجموعه های تابعه و ماموریت های صورت گرفته مطرح نمود.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved