سه شنبه, 29 خرداد, 1397
TUESDAY, June 19, 2018
چهار شنبه 21 تیر
نوروزآباد/بخشنامه مسابقات پرش با اسب اسبهای خالص ایران
نوروزآباد/بخشنامه مسابقات پرش با اسب اسبهای خالص ایران


برگزار کننده: فدراسیون سوارکاری کشور
محل رویداد: تهران – مجموعه سوارکاری نوروزآباد
زمان رویداد: 30 تیر ماه 1396
مبلغ ثبت نام: نونهال و نوجوان اسب خالص ایرانی 600.000 ریال، جوان و بزرگسال اسب خالص ایرانی 800.000 ریال، رده پونی بدون وجه ثبت نام
ضوابط برگزاری مسابقات :
رده اول: مسابقه اسب‌های خالص ایرانی و اسب‌های خالص ترکمن یا نژادهای خالص ایرانی که شناسنامه مورد تأیید فدراسیون سوارکاری دارند و یا می بایست برگه ثبت میکروچیپ به همراه داشته باشند. حق شرکت در این مسابقه را خواهند داشت و سوارکاران رده سنی نونهال و نوجوان می‌توانند در این رده شرکت کنند. تعداد موانع 9 تا 10 عدد و ارتفاع موانع 80 تا 90 سانتیمتر خواهد بود.
رده دوم: مسابقه اسبهای پونی با داشتن استانداردهای پونی و سوارکاران زیر 14 سال به تعداد حداکثر 8 مانع و به ارتفاع حداکثر 50 سانتی متر برگزار می گردد.
رده سوم: مسابقه اسب‌های خالص ایرانی و اسب‌های خالص ترکمن یا نژادهای خالص ایرانی که شناسنامه مورد تأیید فدراسیون سوارکاری دارند و یا می بایست برگه ثبت میکروچیپ به همراه داشته باشند. حق شرکت در این مسابقه را خواهند داشت و سوارکاران رده سنی جوانان و بزرگسالان می‌توانند در این رده شرکت کنند. تعداد موانع 9 تا 11 عدد و ارتفاع موانع 100 تا 110 سانتیمتر خواهد بود.
توضیحات:
شیوه داوری و طراحی مسیر این رویداد برابر شیوه و مقررات ملی پرش با اسب خواهد بود.
کلیه سوارکاران بدون هیچ محدودیتی داخل و خارج از رنکینگ می توانند در این مسابقات شرکت کنند.
اسب‌های نژاد خالص ایرانی می‌توانند حداکثر در یک روز در دو رده شرکت کنند.
هر سوارکار در هر رده می‌تواند بدون محدودیت در تعداد اسب در این مسابقه شرکت کند و تنها با دو اسب برتر در رده بندی قرار خواهد گرفت.
کلیه شرکت کنندگان رده جوان و بزرگسال ملزم به گذراندن رده سوار مبتدی می باشند.
میزان اهداء جوائز براساس یک چهارم تعداد ثبت نام کنندگان خواهد بود.
در سال 96 به اسبهای خالص ایرانی که در مسابقات مقام کسب نمایند براساس تعداد شرکت کنندگان امتیاز داده می شود و در پایان سال پرامتیازترین شرکت کنندگان به مسابقات قهرمانی اسب خالص ایرانی دعوت می شوند.
در سال 96 در مسابقات اسب خالص ایرانی در هر رده به اسبهایی که دارای آراستگی ویژه ای باشند و با سوارکار خود زیباترین سوارکاری را به نمایش بگذارند جایزه ای جداگانه اهدا می گردد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved