دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
چهار شنبه 17 مرداد
برگزاری دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی
برگزاری دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی

با حضور معاونین پشتیبانی و مشارکت های مردمی صورت گرفت
دومین جلسه کمیته سیاست گذاری، جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، این جلسه امروز چهارشنبه 17 مرداد با حضور "فتح الهی" رییس کمیته و معاون مشارکت های مردمی و "جعفری" معاون پشتیبانی، با موضوع بررسی درخواست ها و طرح های سرمایه گزاری در مجموعه وزشی آزادی و مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار گردید.

لازم به ذکر است در این جلسه نیکو خصال، هنرور، هاشمی و فدایی به عنوان اعضا و رضایی به عنوان نماینده فنی ومهندسی نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved