سه شنبه, 29 خرداد, 1397
TUESDAY, June 19, 2018
چهار شنبه 21 تیر
هفته پنجم کورس بهاره نوروزآباد تهران این جمعه برگزار می شود.
هفته پنجم کورس بهاره نوروزآباد تهران این جمعه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری به نقل از فدراسیون سوارکاری هفته پنجم با 7 کورس با اسب های مختلف جمعه این هفته از ساعت 16:30 تا 8 شب کار خود را آغاز می کند. کورس اول با حضور اسبهای عرب 3 تا 5 ساله و شرکت 8 اسب برگزار می شود که مسافت یک هزار متر متر را طی می کنند و 2 تا 6 امتیاز دارند. کورس دوم با 11 اسب دوخون 3-4 ساله به مسافت 1000 متر انجام خواهد شد .
این مسابقه 24 تا 34 امتیاز دارند.
کورس سوم مخصوص اسبهای تروبرد داخلی 7 راس 3 تا 4 ساله با 8 تا 14 امتیاز و همان مسافت طی می کنند. کورس چهارم با اسبهای دوخون 3 تا 5 ساله و 38 تا 48 امتیازه برگزار می شود..
کورس پنجم را اسب های تروبرد داخلی 3 تا 5 ساله از 0 تا 6 امتیاز در مسافت یک هزار متر متر طی می کنند.
کورس ششم 8 اسب دوخون 3 تا 5 ساله هستند که 8 تا 14 امتیاز دارند و در نهایت کورس هفتم با اسبهای عرب برگزار خواهد شد که 3 تا 5 ساله هستند، مسافت 1000 متر را می دوند و در رده مبتدی و نبرده هستند.از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت تماشای کورس پنجم در مجموعه سوارکاری نوروزآبادحضور بهم رسانند..


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved