یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
دو شنبه 21 اسفند
بازدید مدیر مجموعه های سوارکاری از مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا
بازدید مدیر مجموعه های سوارکاری از مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا


به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح امروز 21 اسفند ماه مهندس نیکوخصال به همراه اقبالی از مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا بازدید کردند.
در حین این بازدید نماینده بهره بردار ( فدراسیون چوگان ) در خصوص وضعیت قبلی و فعلی مجموعه گزارش ارائه دادند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved