جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
دو شنبه 19 فروردین
برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی مجموعه های سوارکاری در سال 98
برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی مجموعه های سوارکاری در سال 98
با تاکید مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح امروز 19 فروردین ماه اولین جلسه شورای فرهنگی سال 98 در دفتر مهندس نیکو خصال مدیر مجموعه های سوارکاری برگزار شد.

در این جلسه نیکوخصال ضمن تاکید بر فرمایشات مهندس کریمی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه در خصوص اجرای هرچه بهتر و بیشتر برنامه های فرهنگی در سال جدید، نسبت به برگزاری مراسم و آذین بندی در اعیاد شعبانیه مواردی را خاطرنشان کرد.
در ادامه اقبالی معاون و کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری پیشنهاداتی را در این خصوص ارئه نمودند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved