دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019
چهار شنبه 13 تیر
جلسه مدیر عامل شرکت توسعه با رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان
جلسه مدیر عامل شرکت توسعه با رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان
در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا برگزار شد؛

با هماهنگی و دعوت مهندس نیکو خصال مدیر مجموعه های سوارکاری صبح امروز جلسه ای با حضور مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه به همراه معاونین و مدیران ستادی خود و رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان در محل مجموعه سوارکاری و چوگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، صبح امروز چهارشنبه 13 تیر ماه، جلسه ای با موضوع استقرار فدراسیون های سوارکاری و چوگان در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا با حضور مهندس کریمی مدیر عامل، فتح الهی و رحمتی معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه و معاون فنی و مهندسی، غنمی و ثنایی مدیر حقوقی و املاک و مدیر امور قراردادهای شرکت توسعه و خلیلی و دهخدایی رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان در دفتر هیات چوگان برگزار گردید.

در این جلسه مهندس کریمی در خصوص تجمیع محل استقرار فدراسیون های سوارکاری و چوگان و ایجاد امکانات ورزشی و عمومی بصورت بلند مدت در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا مواردی را مطرح تا در آینده بتواند از تمامی ظرفیت های موجود به نحوه شایسته استفاده شود.

در ادامه مقرر گردید حداکثر تا 15 روز آینده کمیسیونی متشکل از مدیر مجموعه های سوارکاری به همراه مدیر حقوقی و املاک، مدیر امورقراردادها و رؤسای فدراسیون های سوارکاری و چوگان، جهت تحقق پیشنهادات مدیر عامل ایجاد تا با جمع بندی گزارش بررسی های کارشناسی و فنی برای اخذ تصمیم نهایی به ایشان اعلام گردد.

لازم به ذکر می باشد قبل از برگزاری جلسه، بازدید میدانی از اماکن، اصطبل ها و تاسیسات مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا توسط حاضرین صورت گرفت.

گفتنی است در این جلسه آقایان رهگذر مدیر روابط عمومی شرکت،شاهپوری و کریمی رؤسای هیات چوگان و هیات سوارکاری استان تهران، اقبالی و تاجبخش معاون و معاون فنی مجموعه های سوارکاری نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved