دوشنبه, 05 فروردین, 1398
MONDAY, March 25, 2019
یک شنبه 13 آبان
دیوارکشی مجموعه سوارکاری نوروزآباد تا دوماه آینده به اتمام می رسد
دیوارکشی مجموعه سوارکاری نوروزآباد تا دوماه آینده به اتمام می رسد

پروژه دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد از ابتدای مهرماه آغاز و در حال حاضر به پیشرفت 30 درصدی رسیده است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، پروژه دیوارکشی ضلع شمالی مجموعه سوارکاری نوروزآباد از ابتدای مهرماه و توسط پیمانکار منتخب در مزایده شرکت توسعه آغاز بکار نموده است.

طول دیوار این پروژه 700 متر می باشد که با توجه به پیشرفت 30 درصدی این پروژه پیش بینی می شود تکمیل دیوار کشی تا دوماه آینده به اتمام برسد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved