یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
پنج شنبه 17 اسفند
حضور وزیر ورزش و جوانان در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
حضور وزیر ورزش و جوانان در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشیوزیر ورزش و جوانان در دفتر مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان صبح پنجشنبه 17 اسفندماه به دعوت مهندس کریمی مدیرعامل ورییس هیئت مدیره شرکت توسعه در دفتر وی حضور یافته و به بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی کشور پرداختند.

در این جلسه که خانم فرامرزیان معاون توسعه منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان ونایب رییس هیئت مدیره شرکت توسعه، ذورقی سرپرست دفترفنی و خانم ملا رمضانی نیز مقام عالی وزارت را همراهی میکردند، درخصوص آخرین وضعیت پروژه های ورزشی ، اعتبارات موردنیازبرای تکمیل این پروژه ها و بودجه عمرانی ورزش درسال۹۷ بحث وگفتگو شد.

گفتنی است آقایان جعفری معاون پشتیبانی، عباسی معاون فنی ومهندسی، رحیمی ذیحساب عمرانی و انصاری ازکارشناسان بودجه شرکت نیز دراین نشست حاضر بودند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved