پنج شنبه, 27 دی, 1397
THURSDAY, January 17, 2019
چهار شنبه 20 دی
بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد و تاکید بر حفظ محیط زیست
بازدید مهندس کریمی از مجموعه سوارکاری نوروزآباد و تاکید بر حفظ محیط زیست

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صبح امروز راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی صبح چهارشنبه 20 دی ماه راهی مجموعه سوارکاری نوروز آباد تهران شد. وی ضمن بازدید از بخش های مختلف، دیداری را با خلیلی رییس فدراسیون و مسجدی مدیر مجموعه های سوارکاری برگزار نمود.

از مهمترین مباحثی که در این بازدید مطرح شد، بهره برداری مطلوب از این مجموعه ضمن تاکید بر حفظ محیط زیست و پوشش گیاهی مجموعه نوروزآباد بود. مقرر شد هفته آینده جلسه ای در این خصوص با مسئولان محیط زیست در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردد.

گفتنی است خمارلو مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی نیز در این بازدید، مهندس کریمی را همراهی کرد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved