یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
یک شنبه 20 اسفند
بازدید میدانی مهندس نیکوخصال از مجموعه سوارکاری نوروزآباد
بازدید میدانی مهندس نیکوخصال از مجموعه سوارکاری نوروزآباد

مدیر مجموعه های سوارکاری از ساختمان ها ی اداری، تاسیسات و محوطه مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری،مهندس نیکو خصال مدیر مجموعه های سوارکاری یکشنبه 20 اسفند ماه به همراه اقبالی و کریمی معاون و مسئول روابط عمومی خود از ساختمان های اداری، تاسیسات و محوطه مجموعه بازدید کردند.
در حین بازدید اقبالی معاون، توضیحاتی را در خصوص وضعیت دیوار ضلع شرقی و مشکلات آن با شهرداری ارئه نمود.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved