دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019
شنبه 16 تیر
همیاری و مشارکت در استفاده بهینه از منابع انرژی
همیاری و مشارکت در استفاده بهینه از منابع انرژی

با ابلاغیه مهندس نیکوخصال صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری؛ با ابلاغیه مهندس نیکوخصال به بهره برداران مستقر در مجموعه های سوارکاری تحت پوشش وبه منظور همیاری و مشارکت در استفاده بهینه از منابع انرژی از ساعت 12 هر روز تا پایان ساعت اداری برق مربوط به روشنایی های مدیریت دفاتر اداری به غیر از مواقع ضروری خاموش اعلام گردید.

در همین راستا از روز چهارشنبه 13 تیر ماه ساختمان های مدیریت و اداری مجموعه های سوارکاری به عنوان بانی امر از ابتدای ساعت اداری نسبت به این مهم اقدام نمودند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved