دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019
سه شنبه 19 تیر
بررسی نحوه استقرار فدراسیون سوارکاری در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا
بررسی نحوه استقرار فدراسیون سوارکاری در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا

در راستای زمان تعیین شده مهندس کریمی برگزار شد؛

جلسه ای با حضور "فتح الهی" معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه و "خلیلی" رئیس فدراسیون سوارکاری در دفتر "نیکوخصال" مدیر مجموعه های سوارکاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، با هماهنگی و دعوت مهندس نیکوخصال صبح سه شنبه 19 تیر ماه جلسه ای با موضوع "نحوه استقرار فدراسیون سوارکاری در مجموعه سوارکاری و چوگان شهدا" برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور فتح الهی، خلیلی و نمایندگان دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه در دفتر مدیریت مجموعه های سوارکاری برگزار شد، مهندس نیکوخصال و دیگر حاضرین ضمن بررسی نحوه استقرار فدراسیون سوارکاری در مجموعه شهدا صورتجلسه ای در خصوص تصمیمات اتخاذ شده تنظیم و مورد تایید و امضاء همگان قرار گرفت.

در این جلسه آقایان اقبالی و تاجبخش معاونین و کریمی مسئول روابط عمومی مجموعه های سوارکاری و شاکر و رجبی نماینده دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه نیز حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved