جمعه, 29 تیر, 1397
FRIDAY, July 20, 2018
شنبه 15 مهر
برترین های هفته شانزدهم کورس اسبدوانی تهران مجموعه سوارکاری نورزوآباد مشخص شدند
برترین های هفته شانزدهم کورس اسبدوانی تهران مجموعه سوارکاری نورزوآباد مشخص شدند
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، کورس اسبدوانی تهران به میزبانی مجموعه سوارکاری نوروزآباد پس از 16 هفته به پایان رسید.
نتایج مسابقات اسبدوانی به شرح ذیل است:
نتیجه دور اول:3 ساله، 0 تا 6 امتیاز، تروبرد
1400 متر
1 آراتون / کمال دلیجه عطا
2 دلاور / بنیامین جرجانی
3 پگاسوس / ابوالفضل دهقان
نتیجه دور دوم:2 ساله، کورس ویژه دنیل اِستاد، تروبرد
1000 متر
1 سانتا آنیتا / موسی محمدی
2 اکسل هج / کمال دلیجه عطا
3 ارس / عبدالرحیم آرمیده
نتیجه دور سوم:3-4 ساله، 16 تا 22 امتیاز، دوخون
1600 متر
1 تاپ تاچ / امین محمدی
2 اسکای کوئین / ستار مهرانی
3 دراگل / آق اویلی بشگرد
نتیجه دور چهارم: 3-4 ساله، 16 تا 20 امتیاز، تروبرد
1600 متر
1 مجستیک / نادر صالح پور
2کاساندرا / جواد آچاک
3 آنیک / ابوطالب چاری زاده
نتیجه دور پنجم:3 تا 6 ساله، کورس ویژه، دوخون
1600 متر
1 ویمتو / کمال دلیجه عطا
2 عالم ناب / محمد خوجملی
3 قلیچ بابا / ستار مهرانی
نتیجه دور ششم: 3 تا 6 ساله، کورس ویژه تولید اسب مشرقی، تروبرد
1600 متر
1 ایلوسیو / بنیامین جرجانی
2 کاواکا کووا / آق اویلی بشگرد
3 دوبی پاشا / ستار مهرانی
نتیجه دور هفتم:4 تا 9 ساله، کورس ویژه دنیل اِستاد، عرب
1600 متر
1 سو نایس اچ بی / نادر صالح پور
2 نامبر وان سردار/ عبدالخالق چپرلی
3 ناخدا رشید / آق اویلی بشگرد


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved