دوشنبه, 29 بهمن, 1397
MONDAY, February 18, 2019
دو شنبه 11 تیر
تاکید بر رعایت نظم و انضباط/ تقدیر از نیکوخصال و محمودی فرد
تاکید بر رعایت نظم و انضباط/ تقدیر از نیکوخصال و محمودی فرد
نشست شورای معاونین و مدیران برگزار شد؛نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با تقدیر از مدیران مجموعه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، از ساعت 10:30 صبح دوشنبه 11 تیرماه نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه با تبادل نظر بین معاونین شرکت و مدیران ستادی و مجموعه های ورزشی آغاز گردید.

در ادامه، مهندس کریمی با تاکید بر رعایت نظم و انضباط مدیران و کارکنان تحت پوشش، از زحمات مدیران مربوطه در انجام امور تشکر نمود. همچنین وی از "نیکوخصال" مدیر مجموعه های سوارکاری بابت اقدامات دوچندان و کارآمد در این مجموعه طی ماه های اخیر و "محمودی فرد" مدیر مجموعه ورزشی آزادی پیرامون پیگیری حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی قدردانی ویژه ای به عمل آورد.

شایان ذکر است این شورا به منظور هماهنگی معاونین شرکت و مدیران ستادی و مجموعه ها جهت کسب اهداف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، تشکیل جلسه می دهد.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved