یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
شنبه 19 اسفند
به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری در مجموعه سوارکاری نوروزآباد

کاشت چندین اصله نهال توسط نیکو خصال و پرسنل مجموعه های سوارکاری در نوروزآباد
به گزارش روابط عمومی مجموعه های سوارکاری، آیین درختکاری در مجموعه سوارکاری نوروزآباد طی روز های چهارشنبه و شنبه برگزار گردید.
دراین مراسم که به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری در 2 روز بصورت جداگانه برگزار گردید آقایان نیکو خصال مدیر مجموعه های سوارکاری، مسجدی مدیر اسبق و همچنین پیشکسوتان رشته سوارکاری به همراه پرسنل مجموعه حضور داشتند.


تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved