دوشنبه, 25 شهریور, 1398
MONDAY, September 16, 2019
درباره ما
مجموعه های سوارکاری کشور

مدیریت مجموعه های سوارکاری در کیلومتر 7 جاده قدیم (فتح)، جنوب غرب شهر تهران و در مجموعه سوارکاری نوروزآباد مستقر می باشد.
اين مديريت با تعداد 18 مجموعه و حدود 609 هكتار مساحت با پراكندگي گسترده در سطح كشور جزء بزرگترين مجموعه داران اماكن ورزشي مي باشد.
تمامی مستحدثات مجـموعه های ســوارکاری کشور در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌باشد که با انحلال انجمن سلطنتی اسب ایران در سال 1359 اموال منقول و غیر منقول آن به اداره کل سوارکاری و پرورش اسب تحت نظر سازمان تربیت بدنی وقت منتقل گردید.
بعد از تأسیس و شروع بکار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، طبق بند 2 مصوبه شورای عالی اداری به شماره 2055/12/1 مورخ 15/2/77 کلیه اموال منقول و غیر منقول اداره کل سوارکاری و پرورش اسب به این شرکت منتقل گردید.
تهران، کیلومتر 7 بزرگراه فتح
خیابان خلیج فارس، بلوار رهنما
مجموعه سوارکاری و چوگان نوروزآباد
مجموعه های سوارکاری
021 - 6626 87 94
©2017 Equitation Complexes, All Right Reserved